0:00 / 0:00

Giao diện máy tính mạnh nhất?... Tay bạn đó

195 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-08-18

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày nay, hầu như con người chỉ tuong tác với máy tính bằng việc gõ và click mà quên mất rằng, nó là một phương tiện vô cùng mạnh mẽ của sự thể hiện sáng tạo. Bây giờ, hãy cùng tưởng tượng, sẽ thế nào nếu bạn tắt máy tính, lấy giao diện ra khỏi màn hình và...đặt nó vào tay của bạn.