0:00 / 0:00

Vật chất tối là gì?

330 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vật chất tối là gì? Tại sao gọi nó là "dark matter"? Nó có vai trò gì trong khoa học vũ trụ? Tại sao chúng ta chưa xác định được nó? Và nếu hiểu hơn về nói thì chúng ta sẽ làm được gì?