0:00 / 0:00

Lời chào ngụ ý hòa bình

93 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chỉ trong 3 phút, Jackie Jenkins sẽ cho chúng ta biết ý nghĩa của rất nhiều lời chào từ rất nhiều nơi trên thế giới, và đó đều là những lời chúc phúc cho hòa bình, nguyện ước bình yên cho thế giới. Đó là những lời hay ý đẹp nhưng qua thời gian đã bị người ta quên mất. Phải chăng chúng ta đang trở nên quá vội vàng khi chào nhau?