0:00 / 0:00

Cách loài bướm tự chữa bệnh

220 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-26

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Giống như chúng ta, bướm chúa đôi khi cũng bị nhiễm bệnh bởi một ký sinh trùng. Nhưng nhà sinh học Jaap de Roode lại chú ý đến một điểm thú vị của loài bướm chúa này. Đó là bướm cái khi bị nhiễm ký sinh sẽ chọn đẻ trứng lên một loại thực vật có khả năng giúp đời sau tránh nhiễm bệnh. Tuy nhiên, làm cách nào chúng biết để chọn loại thực vật này? Dựa trên việc nghiên cứu cách thức loài bướm mà có thể trong tương lai con người sẽ tìm được những loại thuốc giúp chữa bệnh.