0:00 / 0:00

Lịch sử bảo tàng

159 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Viện bảo tàng đã là một phần lịch sử trong hơn 2.000 năm, nhưng không phải lúc nào cũng giống như hiện nay. J. V. Maranto cho chúng ta thấy quá trình hình thành bảo tàng từ loại hình đầu tiên vào năm 530 trước Công nguyên (được một nàng công chúa xây dựng) đến nhà tạp kỹ của P. T. Barnum, và tới viện bảo tàng ngày nay.