0:00 / 0:00

Ung thư lây lan như thế nào?

201 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ivan Seah Yu Jun mang đến cho chúng ta một bài giảng TED-Ed đơn giản dễ hiểu về cách lây lan của tế bào ung thư. Hiểu được cơ chế hoạt động này có thể sẽ khiến bạn bớt sự sợ hãi vô cớ, khiến chúng ta bình tĩnh hơn khi ứng phó với việc này. Và thậm chí có thể thắp lên đam mê nghiên cứu của một bạn nào đó thì sao, nhỉ?


Dự án "Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam" (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) được thành lập ngày 03/03/2013 là một dự án phi lợi nhuận hoạt động với mục đích cung cấp thông tin đúng đắn về ung thư vú, tăng cường phát hiện sớm và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ mắc ung thư vú trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm: https://www.bcnv.com.vn/