0:00 / 0:00

Đứa trẻ trong tù

811 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-31

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi còn vị thành niên Ismael Nazario bị giam trong nhà tù đảo Rikers của New York, và trải qua 300 ngày biệt giam ở đó trước khi thực sự bị kết án. Giờ đây anh hoạt động trong lãnh vực hỗ trợ người tù tái hòa nhập cộng đồng nhằm thay đổi văn hóa nhà tù và phòng giam ở Hoa Kỳ, nơi những người trẻ chịu nhiều tác động bạo lực hơn ta tưởng. Nazario kể câu chuyện thời trong tù của anh và đề xuất những phương án thay cho việc kìm kẹp, áp chế trong tù.