0:00 / 0:00

Hứa hẹn mới về điều trị vi khuẩn nguy hại

127 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày nay các vi khuẩn có khả năng kháng thuốc đang là mối đe dọa cho loài người. Nhưng những vi khuẩn như tụ cầu khuẩn và mầm bệnh than có thể sẽ đón nhận một "bất ngờ". Nhà hóa học nhận giải Nobel năm 1993, Kary Mullis, đã phải chứng kiến một người bạn qua đời vì kháng sinh thất bại, và nay ông đi tìm một phương pháp mới đầy hứa hẹn trong việc điều trị những vi khuẩn nguy hiểm.