0:00 / 0:00

Đậu và di truyền

92 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày nay chúng ta đều biết rằng con cái thừa hưởng các đặc tính di truyền từ bố mẹ. Nhưng làm sao chúng ta biết được kiến thức này? Hortensia Jiménez Díaz sẽ giải thích nhờ nghiên cứu đậu mà ta hiểu được thế nào là nguyên lý di truyền.