0:00 / 0:00

Hợp kim ghi nhớ hình dạng hoạt động như thế nào?

142 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-11-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có một vật liệu vô cùng đặc biệt. Chúng được sử dụng trong robot, trong miệng của bạn, cho đến trong không gian vũ trụ. Vật liệu kỳ lạ này được gọi là hợp kim ghi nhớ hình dạng. Hãy xem cách nó hoạt động như thế nào nhé.