0:00 / 0:00

Hiểm họa từ sự im lặng

642 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2016-11-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tiếng nói hay âm thanh là thứ mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người vì vậy hãy trân trọng. Bạn hãy để tiếng nói của mình nói lên những điều đúng đắn, nói lên những cảm xúc, suy nghĩ của bạn, đừng im lặng nếu như không cần thiết!