0:00 / 0:00

Khi não biết yêu

1226 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Bảo Sơn

 đăng ngày 2016-08-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sao chúng ta lại thèm yêu đến thế, đến mức có thể chết vì nó? Helen Fisher và nhóm nghiên cứu đã dùng những hình ảnh MRIs chụp não bộ của những người đang yêu và đang thất tình để chứng minh một cách đầy thực tế rằng mỗi người chúng ta đều cần có tình yêu.