0:00 / 0:00

Hãy trở nên đúng đắn trong cảm xúc

750 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy cố gắng trở nên đúng đắn về mặt cảm xúc và bắt đầu một cuộc đối thoại.