0:00 / 0:00

Hãy nói về khóa học trực tuyến mở đại trà

236 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năm 2013 là năm có rất nhiều bàn luận về các khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC - massively open online courses). Một số lượng lớn các khóa học MOOC, và những niềm hy vọng, và theo sau đó là một số kết quả đầu tiên gây thất vọng. Nhưng người đứng đầu của hệ thống khóa học online edX, Anant Agarwal, cho rằng MOOC vẫn đem lại những lợi ích to lớn. Ông xem MOOC như phương thức học tập nâng cao mở rộng cho tất cả mọi người, và bổ sung (chứ phải không thay thế) các lớp học truyền thống. Trong bài diễn thuyết này, Anant Agarwal chia sẻ góc nhìn của ông về mô hình giáo dục hỗn hợp, nơi giáo viên có thể sáng tạo những trải nghiệm học tập lý tưởng trong thế kỷ 21 này.