0:00 / 0:00

Hãy hành động trước sự phản bội của NSA

177 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2017-02-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các sự kiện gần đây đã làm nổi bật việc Mỹ theo dõi hàng loạt người ngoại quốc có thông tin dữ liệu được truyền qua nước Mỹ - bất kể là họ có bị tình nghi làm việc xấu hay không. Theo Mikko Hypponen thì điều này có nghĩa là về cơ bản, mỗi người sử dụng Internet trên thế giới đều bị giám sát. Bài nói mang đến cho chúng ta một thông điệp quan trọng: Thay thế các dịch vụ cung cấp bởi các công ty Mỹ trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của thế giới!