0:00 / 0:00

Hãy giúp người khác ý thức mục đích sống

2067 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Harvard University

Harvard University

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-07-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới đang rất cần mục đích. Và Mark Zuckerberg khẳng định thêm rằng: "Đi tìm mục đích sống thôi là chưa đủ. Thách thức của thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà ở đó mọi người đều ý thức về mục đích sống." Đó là thông điệp mà Mark Zuckerberg, đồng sáng lập viên Facebook, gửi gắm qua bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp Harvard năm 2017.

Dịch bởi: Hồng Thư