0:00 / 0:00

Hãy đẩy CO2 xuống điểm 0!

404 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trên lần lên sân khấu TED năm 2010, Bill Gates trình bày góc nhìn của ông về tương lai năng lượng và biến đổi khí hậu, bàn luận việc cần có những “kỳ tích” để tránh thảm họa trên hành tinh, và giải thích vì sao ông quan tâm đến những dự án điện hạt nhân. Trọng tâm của tất cả là cấp thiết đưa lượng CO2 xuống điểm 0!