0:00 / 0:00

Hãy dạy bọn trẻ code

520 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Theo lời của Mitch Resnick của MIT Media Lab, code không chỉ dành cho một số lượng nhỏ những người tài giỏi, mà nó dành cho tất cả mọi người. Trong bài nói này, Mitch Resnick sơ lược những lợi ích của việc dạy trẻ code, làm sao để chúng có thể ngoài việc "đọc" công nghệ mới, còn có thể sáng tạo bằng những công nghệ mới.