0:00 / 0:00

Tôn giáo và trẻ em

1616 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Để phát triển được những định lý, hệ quả, những công thức, vân vân... thì trước hết chúng ta cần một chuẩn thống nhất chung được đặt ra trước, gọi là các tiên đề. Nhưng có điều gì đặc biệt ở tiên đề song song của Euclid khiến giới khoa học tranh cãi đến tận hiện nay? Liệu một bộ óc siêu việt như Euclid có thể gặp một thiếu sót có vẻ hiển nhiên như thế không?