0:00 / 0:00

Hạnh phúc là một nghĩa vụ đạo đức?

692 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

PragerU

PragerU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-07-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hơn là một sự ham muốn ích kỷ, hạnh phúc là một nghĩa vụ đạo đức. Bạn đã có từng nghĩ thế không? Dennis Prager bàn luận về quan điểm cho rằng "hạnh phúc là về chủ nghĩa vị tha chứ không phải là sự ích kỷ, vì nó liên quan đến cách chúng ta tác động đến cuộc sống của người khác". Thêm nữa, ta hoàn toàn có thể tự do lựa chọn hạnh phúc như ta muốn.

Series "Bài học cuộc đời" của Đại học Prager là chuỗi bài giảng về những yếu tố có liên quan đến cuộc đời chúng ta, và sẽ là những bài học giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Biết đâu đấy! Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Hồng Thư

Trong cùng series: