0:00 / 0:00

[Hàng không #04] Máy bay lớn - Máy bay nhỏ

139 lượt xem

Nhúng

Lê Liên

 đăng ngày 2017-11-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này nằm trong chuỗi video về chủ đề "Cơ bản về vận tải hàng không" được tài trợ dịch bởi Giáo Dục Sáng Tạo

Giáo Dục Sáng Tạo là nền tảng chia sẻ những phần mềm tin học sáng tạo miễn phí của cộng đồng của học sinh, sinh viên Việt Nam. Mời bạn tìm hiểu thêm: Lịch sử hình thành của Giáo Dục Sáng TạoTừ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu


Máy bay lớn và máy bay nhỏ thì có những ưu điểm và nhược điểm nào? Mục đích sử dụng của mỗi loại là gì? Xem video này xong bạn sẽ hiểu thêm được về các loại máy bay và vai trò của chúng trong ngành vận tải hàng không.

Xem toàn bộ series: Cơ bản về vận tải hàng không

Dịch bởi Lê Liên