0:00 / 0:00

Dùng nghệ thuật để thay đổi cộng đồng

186 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


2 nghệ sĩ Jeroen Koolhaas và Dre Urhahn tạo nghệ thuật cộng đồng bằng cách sơn lên toàn bộ khu phố và thu hút nhiều người sống ở đấy - từ khu ổ chuột ở Rio đến những khu phố ở bắc Philadelphia. Cái gì đã làm cho dự án của họ thành công? Trong bài diễn thuyết đầy cảm hứng và vui vẻ này, 2 nhà nghệ thuật đã giải thích cách tiếp cận nghệ thuật đầu tiên của họ và sự quan trọng của khu phố nướng.