0:00 / 0:00

Gyotaku - Nghệ thuật in cá Nhật bản

317 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thời xưa, khi máy ảnh chưa ra đời, làm sao những người đi câu so được cá của ai to hơn? Ở thế kỉ 19, các ngư dân Nhật Bản đều có mang theo giấy gạo, mực sumi-e, và cọ để vẽ các bức gyotaku, các bức tranh chà xát công phu tái hiện những con cá chiến lợi phẩm của họ.