0:00 / 0:00

Góc nhìn là tất cả

884 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2017-02-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Những tình huống trong cuộc sống không tác động đến chúng ta nhiều bằng cảm giác kiểm soát mà chúng ta có được đối với chính cuộc sống của mình. Và Rory Sutherland đã chia sẻ một bài quá sức tuyệt vời về những điều kỳ lạ nhưng hết sức thú vị về tâm lý. Và những giải pháp tâm lý hết sức thú vị, tại sao không áp dụng nhỉ?