0:00 / 0:00

Giữ mục tiêu cho riêng mình

1155 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi ta đặt ra một mục tiêu nào đó, ta có xu hướng chia sẻ với người khác. Derek Sivers nói ngược lại, hãy giữ những điều đó cho riêng ta cho đến khi chúng được hoàn thành.