0:00 / 0:00

Giới hạn của con gái

1751 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

girleffect

girleffect

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-10-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Girl Effect là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh giúp giảm bớt những sự bất công về giới tính, đặc biệt là giúp phụ nữ nơi được đến trường học, được chăm sóc y tế tốt hơn, và có được những quyền lợi chính đáng của họ. Tổ chức này đã tạo được nhiều tác động đến nhiều cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới, bạn có thể xem thêm thông tin về họ ở đây: http://www.girleffect.org/our-purpose/