0:00 / 0:00

Giới hạn của thị trường trong một xã hội dân chủ

549 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-08-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Theo Michael Sandel, trong hơn ba thập kỷ qua, nước Mỹ đang dần từ có một nền kinh tế thị trường sang trở thành một nền kinh tế thị trường. Giữa hai bên có những khác biệt gì? Và sẽ có những đáng ngại nào xuất hiện nếu xã hội trở thành xã hội kinh tế thị trường. Bằng cách diễn đạt đơn giản và khuyến khích khán thính giả cùng tham gia tranh luận, Michael Sandel mong muốn mọi người cùng thành thật trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn sống cùng nhau như thế nào?