0:00 / 0:00

Robots có thể sáng tạo?

154 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Con người đã vật lộn với câu hỏi về sự sáng tạo nhân tạo, cùng với câu hỏi về trí thông minh nhân tạo, suốt hơn 170 năm. Ví dụ như chúng ta có thể lập trình máy móc tạo ra một bản nhạc hay và độc đáo không? Và nếu có thể, sáng tạo ấy là của máy móc hay của lập trình viên? Gil Weinberg giải đáp án câu hỏi hóc búa này.