0:00 / 0:00

Giành lại Internet

182 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Trên diễn đàn TED2014, thông qua một robot truyền hình, Chris Anderson phỏng vấn Edward Snowden về vấn đề theo dõi và sự tự do trên Internet. Anh cho rằng cốt lõi của vấn đề nằm ở việc thay đổi nhận thức của mọi người về vai trò của Internet và chúng ta cần phải có luật rõ ràng về vấn đề này, bởi vì "Quyền của bạn rất quan trọng, vì bạn không bao giờ biết khi nào bạn cần tới nó." Bên cạnh đó có sự tham gia của Sir Tim Berners-Lee, người đã sáng tạo World Wide Web.