0:00 / 0:00

Giải quyết vấn đề chi giả

69 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

David Sengeh sinh ra và lớn ở Sierra Leone, và tại nơi đây, cuộc nội chiến kéo dài cả thập kỷ (1991-2002) đã khiến nhiều người thân yêu của anh phải chịu mất tay hoặc chân. Nhưng anh nhận thấy nhiều người khuyết chi không sử dụng chi giả, vì chúng gây đau đớn và làm phồng rộp chỗ tiếp xúc chi giả, đồng thời cũng phải mất một thời gian dài người sử dụng mới thích nghi được với chi giả. Những vấn đề đó đã thúc đẩy David Sengeh tìm giải pháp để tạo nên những chi giả vừa vặn hơn, thoải mái hơn và rẻ tiền hơn cho những người khuyết chi.