0:00 / 0:00

Giá trị là thứ quan trọng nhất của chúng ta

1417 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

PragerU

PragerU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-07-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đâu là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống mà ta từng có? Theo Dennis Prager, đó không phải là tiền, tình yêu hay hạnh phúc, mà đó là những giá trị tốt. Thế giá trị là gì và tại sao nó quan trọng nhất? Dennis Prager sẽ phân tích vấn đề để chứng minh rằng thiếu những giá trị tốt, thế giới sẽ trở thành một nơi chốn tồi tệ.

Series "Bài học cuộc đời" của Đại học Prager là chuỗi bài giảng về những yếu tố có liên quan đến cuộc đời chúng ta, và sẽ là những bài học giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Biết đâu đấy! Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Hồng Thư

Trong cùng series: