0:00 / 0:00

Nếu phân tử là con người

231 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy tưởng tượng nếu phân tử là con người, và hai con người vô tình va vào nhau thì cánh tay của người này rơi ra và dính vào mặt của người kia! Bạn có hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Thông qua cách minh hoạt sinh động và thú vị này, George Zaidan và Charles Morton giải thích phản ứng hóa học giữa các phân tử xảy ra hàng ngày mà mắt thường không thấy được.