0:00 / 0:00

Liên kết nguyên tử

429 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các nguyên tử có thể liên kết lại với nhau và từ đó hình thành phân tử. Bạn có thể tưởng tượng liên kết như trò kéo co. Một nguyên tử kéo về một hoặc nhiều electron từ nguyên tử khác và hình thành một lực hút được gọi là liên kết ion. Các liên kết của nguyên tử rất đa dạng, từ liên kết đơn giản của 2 nguyên tử oxy đến phức tạp của phân tử nhiễm sắc thể 13 của con người. George Zaidan and Charles Morton sẽ làm rõ mối liên kết hóa học tưởng chừng như đơn giản này.