0:00 / 0:00

Gene không tạo nên định mệnh

362 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Qua một nghiên cứu mới, Dean Ornish chứng minh làm thế nào thay đổi lối sống có thể thay đổi cá nhân con người tới cấp độ gene. Ông cho biết rằng khi ta ăn uống lành mạnh hơn, thường xuyên luyện tập thể dục và sống nhiều yêu thương hơn, thì ta sẽ sống lâu hơn, và tế bào não sẽ tăng lên.