0:00 / 0:00

Thí nghiệm về porn

1285 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Gary Wilson đặt ra câu hỏi phải chăng ngày nay não bộ của chúng ta đang phải chịu kích thích quá lớn do những cám dỗ đến từ Internet? Anh cũng thảo luận về những triệu chứng nhiễu loạn xảy ra bên trong những người sử dụng Internet quá nhiều, sự đảo lộn mà những triệu chứng này gây ra và những nghiên cứu khoa học về hiện tượng của thế kỷ XXI này.