0:00 / 0:00

Mua bán DNA?

80 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Cao Vy

 đăng ngày 2016-10-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thông thường chúng ta có máy pha cà phê tự động, máy bán kẹo tự động, v.v. Gabriel Barcia-Colombo lại nghĩ ra sáng kiến cho một bộ máy phân phát DNA. Từng mẫu DNA sẽ được chứa trong một lọ thủy tinh kèm theo một tấm hình của chủ nhân của chuỗi DNA ấy. Bạn có suy nghĩ gì về ý tưởng này?