0:00 / 0:00

Gã găng-tơ làm vườn ở Nam Trung Tâm L.A.

147 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Ở Nam Trung Tâm Los Angeles, Ron Finley quyết định trồng lương thực dọc nơi phần đất vỉa hè và ở những khu đất bị bỏ hoang. Để làm chi? Để có được niềm vui của sự lao động, có được vẻ đẹp của thiên nhiên, và mong muốn giúp cộng đồng có thêm thực phẩm tốt cho sức khỏe thay vì những loại thức ăn nhanh đang giết nhiều người hơn là súng. Đây sẽ là một case study tốt về hoạt động xã hội và cách làm việc với chính quyền.