0:00 / 0:00

Nhiếp ảnh không tưởng

193 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Erik Johansson là một nhiếp ảnh gia tài năng và cũng là một phù thủy hình ảnh. Anh đã tạo ra những tác phẩm không tưởng dựa vào khả năng nhiếp ảnh và sự kết hợp độc đáo những bức ảnh đó nhờ vào kỹ năng phù phép của mình. Nhưng đâu mới là yếu tố quan trọng nhất? Là kỹ năng hay ý tưởng?