0:00 / 0:00

Báo cáo khủng hoảng bằng tin nhắn

52 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Ở TEDU 2009, Erik Hersman kể một câu chuyện ấn tượng về một nhóm Ushahidi đã xây dựng và thử nghiệm hệ thống cho phép người dân Kenyan thông báo và định vị bạo động thông qua tin nhắn di động nhằm theo dõi cuộc bầu cử ở Kenya năm 2008. Hệ thống này đã phát triển và giúp ích cho người dân ở nhiều quốc gia.