0:00 / 0:00

Tảo sát thủ

517 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mới đầu khó mà nghĩ rằng loại tảo Caulerpa taxifolia nhỏ bé lại có thể tàn phá toàn bộ hệ sinh thái bờ biển. Loài tảo này có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và có tốc độ lan tỏa nhanh chóng. Eric Noel Muñoz giải thích về sự xâm lấn đáng kinh ngạc và những nguy cơ tác động đến hệ sinh thái của loại thực vật này.