0:00 / 0:00

Sự biến mất của loài ong mật

109 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong thập kỷ qua, số lượng ong mật tại Mỹ đã giảm xuống đến mức báo động. Điều này không chỉ là tin xấu đối với trại ong mà còn của tất cả mọi người, khi ong đóng vai trò quan trọng trong thụ phấn cây trồng. Emma Bryce điều tra nguyên nhân tiềm tàng của rối loạn suy giảm bầy đàn diện rộng này.