0:00 / 0:00

Phép viễn di có thật không?

168 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phép viễn di, khả năng điều khiển vật thể chỉ bằng ý nghĩ, là một quyền năng mà chỉ một số nhân vật hư cấu điển hình sở hữu, bao gồm Neo, Yoda, và tất nhiên, cả Carrie nữa. Nhưng việc điều khiển bằng ý nghĩ này liệu có thể có trong cuộc sống thực? Cùng xem Emma Bryce giải thích phép viễn di bằng phương pháp khoa học.