0:00 / 0:00

Nhiệm vụ của phổi

132 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi hít thở, bạn vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể, giúp chúng duy trì hoạt động, đồng thời loại bỏ khỏi hệ thống khí CO2 được sản sinh ra. Làm thế nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và phức tạp này mà không hề suy nghĩ về nó? Emma Bryce nghiên cứu cách thức phổi giúp chúng ta duy trì sự sống.