0:00 / 0:00

Điều gì thực sự xảy ra với rác thải nhựa?

574 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

húng ta tất cả đều được khuyên nên tái chế chai nhựa và thùng chứa. Nhưng những gì thực sự xảy ra với nhựa nếu chúng ta chỉ vứt nó đi? Emma Bryce lần theo dấu vết các chu kỳ cuộc sống của ba chai nhựa khác nhau, làm sáng tỏ về sự nguy hiểm đe dọa thế giới của chúng ta.