0:00 / 0:00

Có nên ăn côn trùng?

315 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Côn trùng đang là một loại thức ăn siêu việt, đặc biệt là ở nhiều nước châu Âu. Ở Việt Nam cũng từng có thời rộ lên phong trào ăn dế. Nhưng trong tâm lý mọi người, côn trùng vẫn là thứ gì đó đáng kinh tởm hơn là thức ăn. Tại sao chúng ta nên ăn côn trùng? Liệu có phải chỉ vì môi trường? Câu hỏi của hầu hết mọi người chắc là: Có ngon không?