0:00 / 0:00

Chức năng của gan

146 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có một nhà máy bên trong cơ thể bạn, nặng cỡ 1,4 kg và làm việc 24 giờ mỗi ngày. Đó là gan. Gan là cơ quan nặng nhất trong cơ thể, vừa là kho dự trữ, vừa là trung tâm sản xuất và nhà máy chế biến. Emma Bryce nói về gan và chức năng của nó đối với cơ thể.