0:00 / 0:00

Chiếc xe cứu thương nhanh nhất

758 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Lúc còn trẻ, khi là ETM (kỹ thuật viên y tế khẩn cẩn) ở Jersusalem, Eli Beer nhận ra xe cứu thương thường bị tắc bởi giao thông và không đến kịp cứu giúp nạn nhân. Do đó, ông thành lập tổ chức những tình nguyện viên EMT, những người sẵn sàng bỏ dỡ công việc đang làm để chạy đi cứu người sống gần khu vực của họ. Ngày nay, tổ chức Hatzalah Thống nhất sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh và tiểu đội “xe cứu thương hai bánh” nhằm cứu giúp nạn nhân tới khi xe cứu thương đến. Năm ngoái, tổ chức đã giảm thời gian phản ứng trung bình xuống 3 phút và đã cứu chữa 207.000 người ở Israel. Trên thế giới, ý tưởng này đang được nhân rộng.