0:00 / 0:00

Tiếng khớp kêu

475 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Một số thích nghe tiếng khớp kêu, số khác lại không. Nhưng do đâu khi bẻ các khớp xương thì lại tạo âm thanh đó? Và làm thế có nguy hiểm không? Eleanor Nelsen sẽ cho chúng ta biết sự thật đằng sau những tiếng khớp kêu ấy.