0:00 / 0:00

Làm thế nào tắc kè bất chấp trọng lực?

130 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Không có lớp keo dính hay móc cũng như giác hút nhưng tắc kè vẫn dễ dàng bám lên tường, trần nhà. Nhờ đâu mà tắc kè có thể làm được? Eleanor Nelsen giải thích làm thế nào những cái chân kỳ diệu của tắc kè cho phép chúng bất chấp trọng lực.