0:00 / 0:00

Làm thế nào để "làm sống" một quả trứng?

173 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Rõ ràng bạn không thể làm sống lại một quả trứng. Nhưng trên thực tế, bạn vẫn có thể! Eleanor Nelsen giải thích quá trình mà theo đó năng lượng cơ thể hoàn tác lại những gì năng lượng nhiệt đã làm.